Administrator: Dariusz Lepich

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Administrator systemu:

 Rybnickie Służby Komunalne
 Sekcja Informatyczna
 Dariusz Lepich
 email: ei@rsk.rybnik.pl
 tel. (+48 32) 43 29 568
 fax. (+48 32) 43 29 550