Akty prawne - TTiP

Akty prawne dot. parkingów

  • ZARZĄDZENIE NR 632/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.10.2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów. - pobierz
  • UCHWAŁA Nr 857/LII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku - pobierz  
  • ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.01.2015 r. w sprawie ustalenia zasad wjazdu oraz wydawania kart wjazdu do Rybnickiej Strefy Śródmiejskiej - pobierz

Akty prawne dot. targowiska

  • Uchwała Nr 226/XIX/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie: opłaty targowej - pobierz  

  • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1/02/2020 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: opłat na targowiskach miejskich - pobierz

  • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/08/2013 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 21.08.2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu zasad przydziału i korzystania ze straganów na targowisku miejskim przy ul. Gen. Hallera - pobierz

  • UCHWAŁA Nr 455/XXXIII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie: regulaminu targowisk - pobierz