Akty prawne - TTiP

 

Archiwalne akty prawne.

 • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 4/03/2015 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: opłat na targowiskach miejskich - pobierz

   • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 7/03/2015 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 31.03.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/03/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: opłat na targowiskach miejskich - pobierz
   • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/07/2015 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 21.07.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/03/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: opłat na targowiskach miejskich - pobierz
   • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3/08/2015 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 18.08.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 3 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/03/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: opłat na targowiskach miejskich - pobierz
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 01.02.2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów. - pobierz
 • ZARZĄDZENIE NR 584/2014 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 538/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 października 2014... - pobierz 

 • ZARZĄDZENIE NR 538 / 2014 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 17 października 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad wjazdu oraz wydawania kart wjazdu do Rybnickiej Strefy Śródmiejskiej. - pobierz 
 • ZARZĄDZENIE NR 180/2015 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31.03.2015 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika. - pobierz

   • ZARZĄDZENIE NR 110/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 20.02.2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 180/2015 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31.03.2015 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika. - pobierz
   • ZARZĄDZENIE NR 403/2017 - PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 23.06.2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 180/2015 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31.03.2015 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika. - pobierz
 • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/08/2014 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 21.08.2014 r. w sprawie: zasad wydawania „kart pojazdu elektrycznego”. pobierz
 • ZARZĄDZENIE NR 672/2015 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 1.12.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 180/2015 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31.03.2015 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika. - pobierz
 • ZARZĄDZENIE NR 376/2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 1.06.2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 180/2015 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31.03.2015 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika. - pobierz
 • ZARZĄDZENIE NR 789/2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 180/2015 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31.03.2015 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika. - pobierz
 • ZARZĄDZENIE NR 504/2015 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26.08.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 180/2015 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31.03.2015 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika. - pobierz
 • Uchwała Nr 490/XXXV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 stycznia 2009 r.w sprawie: opłaty targowej - pobierz  
 • Zarządzenie NR 525/2014PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 13 października 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 606/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 08.11.2013 r. dotyczącego ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika.. - pobierz
 • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1/01/2015 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 21.01.2015 r. w sprawie: opłat na targowiskach miejskich - pobierz
   • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3/01/2015 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 29.01.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 1/01/2015 z dnia 21.01.2015 r. w sprawie: opłat na targowiskach miejskich - pobierz
 • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 4/09/2014 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 16.09.2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do zarządzenia wewnętrznego nr 8/03/2014 z dnia 24.03.2014 r. w sprawie opłat na targowiskach miejskich. - pobierz
 • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 8/03/2014 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 24.03.2014 r. w sprawie: opłat na targowiskach miejskich - pobierz
 • ZARZĄDZENIE NR 606/2013 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 08.11.2013 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika. - pobierz
 • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 7/08/13 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 30.08.2013 r. w sprawie: opłat na targowiskach miejskich - pobierz

 • ZARZĄDZENIE NR 162/2013 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 08.04.2013 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika. - pobierz