Katarzyna Kaczmarska

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:
Rybnickie Służby Komunalne
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
Katarzyna Kaczmarska
email: zampub@rsk.rybnik.pl
fax. (+48 32) 43 29 550