Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Rybnickie Służby Komunalne zobowiązują się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.rsk.rybnik.pl Rybnickich Służb Komunalnych.

Data publikacji serwisu internetowego: kwiecień 2013 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 10 grudnia 2020 r.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  2. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
  3. Dokumenty PDF mogą nie być poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowe tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
  4. Większość plików do pobrania nie posiada informacji o formacie i rozmiarze.
  5.  Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia 10 grudnia 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Dariusz Lepich, adres poczty elektronicznej to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na podany adres można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 43 29 540.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Budynek ul Jankowicka 41b

Do budynku można podjechać po uprzedniej wizycie na portierni RSK od ul. Jankowickiej.

Budynek posiada jedno wejścia ogólnodostępne. Wejście wymaga pokonania 1 stopnia. Brak podjazdu dla wózków. Drzwi wyposażone są w samozamykacz.
W budynku brak toalety dla niepełnosprawnych.
Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt: email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. - (32) 43 29 567.

Budynek ul. Rzeczna

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne od strony ul. Rzecznej z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz. Wejście jest podwyższone w stosunku do poziomu gruntu. Brak możliwości przejazdu wózków. Toalety dla osób niepełnosprawnych (płatne, ogólnodostępne) znajdują się w budynku z wejściem od chodnika.

 Obok budynku znajduje się parking miejski na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt: email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. - (32) 422 14 95.