Akty prawne - Parking RSK

Instrukcja odbioru pojazdów

Instrukcja odbioru pojazdów usuniętych z drogi (od 01.2024): pobierz 

Formularze

Potwierdzenie odbioru pobierz

Zobowiązanie do zapłaty pobierz

Reklamacja pobierz

Akty prawne  - Parking Strzeżony RSK Rybnik

  • UCHWAŁA NR 1187/LXIX/2023 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 rokupobierz