Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Dostawa samochodu osobowo - dostawczego zasilanego gazem CNG 24 wrzesień 2021 Katarzyna Kaczmarska 26
Dostawa podwozia ciężarowego zasilanego gazem CNG pod zabudowę posiadanej zamiatarki drogowej wraz z montażem urządzenia 24 wrzesień 2021 Katarzyna Kaczmarska 18
Zadanie nr 1 – dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej stosowanej na gorąco. Zadanie nr 2 – dostawa emulsji asfaltowej. Zadanie nr 3 – dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej stosowanej na zimno. Zadanie nr 4 – dostawa bitumicznej taśmy dylatacyjnej 5 x 24 wrzesień 2021 Katarzyna Kaczmarska 13
Wykonanie projektu budowlanego drogi dla rowerów w śladzie byłej kolejki wraz z infrastrukturą towarzyszącą 24 wrzesień 2021 Katarzyna Kaczmarska 13
Dostawa toalety publicznej bezobsługowej 24 wrzesień 2021 Katarzyna Kaczmarska 13
Odbiór odpadów - 6 zadań 14 grudzień 2020 Sabina Baron 168
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek biurowy – Rybnik, ul. Jankowicka 41 30 wrzesień 2020 Sabina Baron 487
Zad. nr 1 – Dostawa dwóch dwukołowych zamiatarek typu ciągnik – przyczepa. Zad. nr 2 – Dostawa zamiatarki samojezdnej drogowej CNG. Zad. nr 3 – Dostawa zamiatarki ulicznej (chodnikowej) ON. 19 czerwiec 2020 Sabina Baron 554
Dostawa zamiatarki samojezdnej 20 sierpień 2020 Sabina Baron 560
Odbiór odpadów Zadanie nr 1 – Odbiór odpadów: odpady ze studzienek kanalizacyjnych – kod odpadu 20 03 06. Zadanie nr 2 – Odbiór odpadów: odpady powstałe w wyniku wypadków i losowych, odpady wykazujące właściwości niebezpieczne – kod odpadu 16 81 01*. Z 08 czerwiec 2020 Sabina Baron 348

Podkategorie