Statut RSK

Aktualny Statut RSK - uchwała 607/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Rybnickich Służb Komunalnych.  

Aktualny Statut RSK - uchwała 607/XL/2013 Rady Miasta Rybnika

z dnia 27 listopada 2013r.