Lista działów RSK

Działy:

Dział Utrzymania Dróg

tel: (32) 4329560

kierownik Rafał Guziak

Dział Targowisk i Parkingów   

tel: (32) 4221495    

kierownik Anna Głuchowska

Dział Głównego Mechanika

tel: (32) 4329567

kierownik Jarosław Kacprzak 

Główny Księgowy

tel: (32) 4329543

Hanna Groborz

Dział Kadr i Płac

tel: (32) 4329547

kierownik Aniela Czampiel

Dział Zamówień Publicznych

tel: (32) 4329561

kierownik Sabina Baron