Lista działów RSK

Działy:

Dział Utrzymania Dróg

tel: (32) 4329560

kierownik Marcin Usarek

Dział Targowisk i Parkingów   

tel: (32) 4221495    

kierownik Anna Głuchowska

Dział GłównegoMechanika

tel: (32) 4329567

kierownik Rafał Guziak   

Główny Księgowy

tel: (32) 4329543

Hanna Groborz

Dział Kadr i Płac

tel: (32) 4329547

kierownik Aniela Czampiel

Dział Zamówień Publicznych

tel: (32) 4329561

kierownik Sabina Baron

 

 

 

Sekcje:

  • Sekcja Prawna - Mirosław Kluzek - (32) 43 29 546
  • Sekcja BHP - Patrycja Czekała - (32) 43 29 546
  • Sekcja Informatyczna - Dariusz Lepich - (32) 43 29 568