Akty prawne - TTiP

Akty prawne dot. parkingów

 • ZARZĄDZENIE NR 632/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.10.2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów. - pobierz
 • UCHWAŁA Nr 857/LII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku - pobierz  
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.01.2015 r. w sprawie ustalenia zasad wjazdu oraz wydawania kart wjazdu do Rybnickiej Strefy Śródmiejskiej - pobierz

Akty prawne dot. targowiska

 • Uchwała Nr 226/XIX/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie: opłaty targowej - pobierz  

 • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 4/03/2015 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: opłat na targowiskach miejskich - pobierz

   • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 7/03/2015 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 31.03.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/03/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: opłat na targowiskach miejskich - pobierz
   • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/07/2015 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 21.07.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/03/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: opłat na targowiskach miejskich - pobierz
   • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3/08/2015 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 18.08.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 3 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/03/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: opłat na targowiskach miejskich - pobierz
 • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/08/2013 DYREKTORA RYBNICKICH SŁUŻB KOMUNALNYCH z dnia 21.08.2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu zasad przydziału i korzystania ze straganów na targowisku miejskim przy ul. Gen. Hallera - pobierz

 • UCHWAŁA Nr 455/XXXIII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie: regulaminu targowisk - pobierz